Download on the App Store
GET IT ON Google Play
Hur man använder, Enheter som stöds osv.

För proffs som levererar omedelbart på platsen – Ge snabba leveranser när som helst och var som helst utan att behöva öppna din PC/Mac.

Bakgrundsöverföring av fil med FTP*2

tagg/snabbord

Leverans till server via FTP-överföring

Huvudfunktioner

1. Fokusera på att ta bilder - Överför stillbilder till din smartphone som är associerad med kamerafunktionen

Med funktionen Bakgrundsöverföring med FTP*2 kan du överföra alla/markerade stillbilder till en smartphone eller surfplatta medan du fotograferar.

2. Funktion för snabbtaggning som stöder bildtexter (IPTC-metadata*3) på stillbilder

Röstinmatning*4

Lägg till snabbord handsfree i hög hastighet med röstidentifiering.
Resultat för röstinmatning lärs in och används för att förbättra taligenkänning*5.

Snabbordlista

Skapa och synkronisera snabbordlista

Det är möjligt att texta snabbare genom att lägga till ord för bildtexter i snabbordlista i förväg. Snabbordlistan kan skapas på en PC/Mac såväl som i applikationen. Du kan lägga till en stor mängd ord i snabbordlistor på din PC/Mac i förväg med hjälp av den stora skärmen. På en filmningsplats kan du använda synkroniserade ordlistor i Transfer & Tagging add-on.

Skapa snabbordlista

Genvägsfunktion

Genom att säga ord som har registrerats i Snabbordlistan med en genväg kan ord som är lätta att felstava anges snabbt.

Stillbilder / Röstmemo

Konvertera röstmemo till text

Bildtext

Automatisk konvertering av röstmemo till text*6

Funktionen kan användas för att importera röstmemo som lagts till i kameran tillsammans med en stillbild och automatiskt konvertera röstmemot till text och lägga till denna som bildtext. Du kan använda automatic FTP upload function, som påbörjar FTP-uppladdningen av bilder i ordning efter bildtext, till att överföra bilder manuellt utan att behöva använda programmet.

3. Flera funktioner inkluderar förinställningar som möjliggör snabbare och mer tillförlitlig leverans

Upp till 50 förinställda IPTC-metadata kan registreras. Med IPTC-metadata som sägs högt beroende på motiv är det möjligt att tagga/lägga till snabbord snabbt och tillförlitligt.
Du kan registrera FTP upload presets som skapats med Transfer & Tagging add-on i kamerans inställningar för FTP-servern. *7
Du kan också ändra storlek på, komprimera och beskära stillbilder i enlighet med användning när du levererar bilderna via FTP.

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
Hur man använder, Enheter som stöds osv.
  • *1 Det här programmet är ett tilläggsmobilprogram för Imaging Edge Mobile.
  • *2 För att använda den här funktionen måste du uppdatera kamerans programvara. Modeller som stöds visas här.
  • *3 IPTC-metadata består av digitala bildmetadata med attribut, enligt standardiseringen från IPTC (International Press Telecommunications Council).
  • *4 Programmets röstinmatning använder tjänster från Google. Om tjänsten inte är tillgänglig kan du inte använda röstinmatning. Använd tangentbordsinmatning.
  • *5 Förbättring av taligenkänningen används när engelska eller japanska snabbord används.
  • *6 Om Googles tjänster inte är tillgängliga kan du inte använda funktionen. Röstmemo som överstiger 50 sekunder kan inte konverteras till text. Se vilka kameror som stöds här.
  • *7 Se vilka kameror som stöds här.
Fel
Ett oväntat fel inträffade.
OK
Underhåll
Sidan genomgår underhåll. Det går inte att logga in just nu.
Försök igen senare.
OK
Maximalt antal projekt
Projekt är en enhet för att hantera bilder som överförs från kameran. Du kan skapa/ta bort projekt inom det maximala antalet.
OK
Antal levererade gallerier
Antalet gånger som berättelsegalleriet ska levereras. Du kan redigera berättelsegallerierna efter leverans.
OK
Maximalt antal bilder i ett fotogalleri
Det maximala antalet bilder som kan visas i ett berättelsegalleri.
OK
Antal skapade live-gallerier
Antalet gånger du kan dela ditt live-galleri. Ett live-galleri är en funktion som gör att du kan distribuera ditt fotogalleri i realtid.
OK
Sony-konto
Du behöver ett Sony-konto för att abonnera på en betalplan. Logga in på nästa skärm. Om du inte har något Sony-konto kan du skapa ett.
Kan inte abonnera
Du prenumererar redan på denna plan.
OK
Planen har ändrats
Processen har slutförts.
OK
Omdirigera till extern webbplats
Du håller på att omdirigeras till en webbplats som drivs av cleverbridge, Inc., en auktoriserad Sony-återförsäljare. Vill du fortsätta?
Bekräftelsefrågor för att börja använda ditt Sony-konto
Du kan inte överföra befintliga licensers utgångsdatum till nya Sony-konton. Därför bör du fortsätta att använda dina befintliga licenser med ditt Sony Creative Software-konto tills de löper ut, och sedan skapa nya kontrakt med ditt Sony-konto.