Download on the App Store
GET IT ON Google Play
Hur man använder, Enheter som stöds osv.

För proffs som levererar omedelbart på platsen – Ge snabba leveranser när som helst och var som helst utan att behöva öppna din PC/Mac.

Bakgrundsöverföring av fil med FTP*2

tagg/snabbord

Leverans till server via FTP-överföring

Huvudfunktioner

1. Fokusera på att ta bilder - Överför stillbilder (JPEG) till din smartphone som är associerad med kamerafunktionen

Med funktionen Bakgrundsöverföring med FTP*2 kan du överföra alla/markerade stillbilder till en smartphone eller surfplatta medan du fotograferar.

2. Funktion för snabbtaggning som stöder bildtexter (IPTC-metadata*3) på stillbilder

Röstinmatning*4

Lägg till snabbord handsfree i hög hastighet med röstidentifiering.
Resultat för röstinmatning lärs in och används för att förbättra taligenkänning*5.

Snabbordlista

Skapa och synkronisera snabbordlista

Det är möjligt att texta snabbare genom att lägga till ord för bildtexter i snabbordlista i förväg. Snabbordlistan kan skapas på en PC/Mac såväl som i applikationen. Du kan lägga till en stor mängd ord i snabbordlistor på din PC/Mac i förväg med hjälp av den stora skärmen. På en filmningsplats kan du använda synkroniserade ordlistor i Transfer & Tagging add-on.

Skapa snabbordlista

Genvägsfunktion

Genom att säga ord som har registrerats i Snabbordlistan med en genväg kan ord som är lätta att felstava anges snabbt.

Stillbilder / Röstmemo

Konvertera röstmemo till text

Bildtext

Automatisk konvertering av röstmemo till text*6

Funktionen kan användas för att importera röstmemo som lagts till i kameran tillsammans med en stillbild och automatiskt konvertera röstmemot till text och lägga till denna som bildtext. Du kan använda automatic FTP upload function, som påbörjar FTP-uppladdningen av bilder i ordning efter bildtext, till att överföra bilder manuellt utan att behöva använda programmet.

3. Flera funktioner inkluderar förinställningar som möjliggör snabbare och mer tillförlitlig leverans

Upp till 50 förinställda IPTC-metadata kan registreras. Med IPTC-metadata som sägs högt beroende på motiv är det möjligt att tagga/lägga till snabbord snabbt och tillförlitligt.
Du kan registrera FTP upload presets som skapats med Transfer & Tagging add-on i kamerans inställningar för FTP-servern. *7
Du kan också ändra storlek på, komprimera och beskära stillbilder i enlighet med användning när du levererar bilderna via FTP.

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
Hur man använder, Enheter som stöds osv.
  • *1 Det här programmet är ett tilläggsmobilprogram för Imaging Edge Mobile.
  • *2 För att använda den här funktionen måste du uppdatera kamerans programvara. Modeller som stöds visas här.
  • *3 IPTC-metadata består av digitala bildmetadata med attribut, enligt standardiseringen från IPTC (International Press Telecommunications Council).
  • *4 Programmets röstinmatning använder tjänster från Google. Om tjänsten inte är tillgänglig kan du inte använda röstinmatning. Använd tangentbordsinmatning.
  • *5 Förbättring av taligenkänningen används när engelska eller japanska snabbord används.
  • *6 Om Googles tjänster inte är tillgängliga kan du inte använda funktionen. Röstmemo som överstiger 50 sekunder kan inte konverteras till text. Se vilka kameror som stöds här.
  • *7 Se vilka kameror som stöds här.
Fel
Ett oväntat fel inträffade.
OK
Underhåll
Sidan genomgår underhåll. Det går inte att logga in just nu.
Försök igen senare.
OK