Genom att ingå Imaging Edge-medlemskap kan du använda följande tjänster och funktioner:

  • Transfer & Tagging add-on
  • Min sida
  • Hantera/redigera kontoinformation
  • Hantera/redigera enheter med hjälp av onlinefunktionen för Imaging Edge
  • Meddelanden om din kamera
  • Biblioteksfunktion

Registrera ett Sony Account* krävs för att skaffa ett medlemskap i Imaging Edge.
* Om du redan har ett Sony-gruppkonto (Sony Entertainment Network account etc.), kan du använda samma inloggnings-ID (e-postadress) och lösenord.

Biblioteksfunktion

Hantera inställningsdata skapade av enskilda användare på molnet på ett säkert sätt och synkronisera mellan flera enheter i realtid. På så sätt kan du undvika att behöva ange information/data igen.

Synkronisera Snabbordlistor

Du kan skapa/redigera Snabbordlistor som används i Transfer & Tagging add-on med en PC/Mac eller smartphone.
Du kan lägga till en stor mängd ord i snabbordlistor på din PC/Mac i förväg med hjälp av den stora skärmen. På en filmningsplats kan du använda synkroniserade ordlistor i Transfer & Tagging add-on.

Fel
Ett oväntat fel inträffade.
OK
Underhåll
Sidan genomgår underhåll. Det går inte att logga in just nu.
Försök igen senare.
OK