Imaging Edge-medlemskap

Med ett Imaging Edge-medlemskap är följande funktioner tillgängliga.

  • Transfer & Tagging add-on
  • Min sida
  • Hantera/redigera kontoinformation
  • Hantera/redigera enheter med hjälp av onlinefunktionen för Imaging Edge
  • Meddelanden om din kamera
  • Biblioteksfunktion

Registrera ett Sony Account* krävs för att skaffa ett medlemskap i Imaging Edge.
* Om du redan har ett Sony-gruppkonto (Sony Entertainment Network account etc.), kan du använda samma inloggnings-ID (e-postadress) och lösenord.

Biblioteksfunktion

Hantera inställningsdata skapade av enskilda användare på molnet på ett säkert sätt och synkronisera mellan flera enheter i realtid. På så sätt kan du undvika att behöva ange information/data igen.

Synkronisera Snabbordlistor

Du kan skapa/redigera Snabbordlistor som används i Transfer & Tagging add-on med en PC/Mac eller smartphone.
Du kan ange en stor mängd inställningsdata på en stor skärm på en PC/Mac och sedan använda dessa synkroniserade inställningsdata i din smartphone på en fotograferingsplats. Detta gör förarbetet effektivare.

Fel
Ett oväntat fel inträffade.
OK
Underhåll
Sidan genomgår underhåll. Det går inte att logga in just nu.
Försök igen senare.
OK