Genom att ingå Imaging Edge-medlemskap kan du använda följande tjänster och funktioner:

  • Transfer & Tagging add-on
  • Min sida
  • Hantera/redigera kontoinformation
  • Hantera/redigera enheter med hjälp av onlinefunktionen för Imaging Edge
  • Meddelanden om din kamera
  • Biblioteksfunktion

Registrera ett Sony Account* krävs för att skaffa ett medlemskap i Imaging Edge.
* Om du redan har ett Sony-gruppkonto (Sony Entertainment Network account etc.), kan du använda samma inloggnings-ID (e-postadress) och lösenord.

Biblioteksfunktion

Hantera inställningsdata skapade av enskilda användare på molnet på ett säkert sätt och synkronisera mellan flera enheter i realtid. På så sätt kan du undvika att behöva ange information/data igen.

Synkronisera Snabbordlistor

Du kan skapa/redigera Snabbordlistor som används i Transfer & Tagging add-on med en PC/Mac eller smartphone.
Du kan lägga till en stor mängd ord i snabbordlistor på din PC/Mac i förväg med hjälp av den stora skärmen. På en filmningsplats kan du använda synkroniserade ordlistor i Transfer & Tagging add-on.

Fel
Ett oväntat fel inträffade.
OK
Underhåll
Sidan genomgår underhåll. Det går inte att logga in just nu.
Försök igen senare.
OK
Maximalt antal projekt
Projekt är en enhet för att hantera bilder som överförs från kameran. Du kan skapa/ta bort projekt inom det maximala antalet.
OK
Antal levererade gallerier
Antalet gånger som berättelsegalleriet ska levereras. Du kan redigera berättelsegallerierna efter leverans.
OK
Maximalt antal bilder i ett fotogalleri
Det maximala antalet bilder som kan visas i ett berättelsegalleri.
OK
Antal skapade live-gallerier
Antalet gånger du kan dela ditt live-galleri. Ett live-galleri är en funktion som gör att du kan distribuera ditt fotogalleri i realtid.
OK
Sony-konto
Du behöver ett Sony-konto för att abonnera på en betalplan. Logga in på nästa skärm. Om du inte har något Sony-konto kan du skapa ett.
Kan inte abonnera
Du abonnerar redan på en betalplan.
OK
Omdirigera till extern webbplats
Du håller på att omdirigeras till en webbplats som drivs av cleverbridge, Inc., en auktoriserad Sony-återförsäljare. Vill du fortsätta?