Hur man använder, Enheter som stöds osv.

Uppdaterat innehåll

Imaging Edge Desktop låter dig logga in på ditt konto, bläddra och bearbeta RAW-bilder och utföra fjärrfotografering.

Fjärrbildtagning över Wi-Fi/USB-anslutning

Förutom trådbunden USB-anslutning stöds även fjärrbildtagning (direktfångst) över trådlös Wi-Fi-anslutning.*

* Se vilka kameror som stöds här.

Sammansättningsjustering (rutnät, guide, livevy)

Du kan fininställa din sammansättning genom att visa ett rutnät, en guide och ett överlägg.

Justera fokus (områdesspecifikt fokus, förstorad visning)

Du kan genomföra noggranna justering av fokus på ett effektivt sätt med hjälp av områdesspecifikt fokus, förstorad visning och fininställning med manuell fokus.

Aktivera effektiv bildmarkering genom att ansluta till funktionerna ”Remote” och ”Edit”,

  1. 1. Resultatet av fotograferingsbilden kan visas snabbt i samarbete med ”Remote”. Med detta kan du även kontrollera fotograferingsbilden med hjälp av rutnät och guider.
  2. 2. En lista med bilddata som RAW och JPEG visas. Med ”Viewer” kan du välja bilder som ska användas för ”Edit” för att framkalla RAW-bilder.
  3. 3. Du kan mata ut betygsättningsinformation i enlighet med XMP (Adobe-kompatibel).

Du kan bläddra och kontrollera fotograferingsbilder i tre visningsformat.

Justeringsfunktion för högkvalitativ RAW-framkallning

  1. 1. Du kan justera bildkvaliteten, t.ex. ljusstyrka, nyans och vitbalans.
  2. 2. Du kan justera bildkvaliteten för bilder i ARQ-format som genererats av Multitagning med bildpunktsjustering och framkalla dem till TIFF, JPEG eller andra format.

Multitagning med bildpunktsjustering

Vid "Multitagning med bildpunktsjustering" tar kameran fyra RAW-bilder medan bildsensorns position skiftas. Du kan generera bilder med en högre upplösning än vad som är möjligt med vanlig bildtagning genom att kombinera de fyra RAW-bilderna på en PC. Det kan vara praktiskt när du fotar orörliga objekt, som konstföremål och byggnader.

Dessutom kan kameran, när den kombineras med en modell som stöds, ta 16 RAW-bilder och uppnå en ultrahög upplösning med bildinformation som motsvarar 963,2 miljoner bildpunkter (cirka 60,2 miljoner bildpunkter x 16).

Flödet för Multitagning med bildpunktsjustering

Se vilka kameror som stöds här.

Rörelsekorrigering för multitagning med bildpunktsjustering

För bilder som innehåller ett rörligt objekt, kan du aktivera rörelsekorrigering så att appen känner igen det rörliga objektet och skapar en sammansatt bild på lämpligt sätt.
Denna funktion utökar alltså användningsområdet för multitagning med bildpunktsjustering t.ex. landskapsbilder.
Utan rörelsekorrigering
Med rörelsekorrigering

För en lista med kameror som stödjer varje funktion, se here.

Skapa film med intervallfoto

Du kan skapa filmer med intervallfoto med stillbilder (RAW/JPEG) tagna med intervallfotografering.
Bekväma funktioner för videoproduktion som batchjustering av RAW-stillbilder samt 4K-videoutgång är tillgängliga.

Hur man använder, Enheter som stöds osv.
Fel
Ett oväntat fel inträffade.
OK
Underhåll
Sidan genomgår underhåll. Det går inte att logga in just nu.
Försök igen senare.
OK
Maximalt antal projekt
Projekt är en enhet för att hantera bilder som överförs från kameran. Du kan skapa/ta bort projekt inom det maximala antalet.
OK
Antal levererade gallerier
Antalet gånger som berättelsegalleriet ska levereras. Du kan redigera berättelsegallerierna efter leverans.
OK
Maximalt antal bilder i ett fotogalleri
Det maximala antalet bilder som kan visas i ett berättelsegalleri.
OK
Antal skapade live-gallerier
Antalet gånger du kan dela ditt live-galleri. Ett live-galleri är en funktion som gör att du kan distribuera ditt fotogalleri i realtid.
OK
Sony-konto
Du behöver ett Sony-konto för att abonnera på en betalplan. Logga in på nästa skärm. Om du inte har något Sony-konto kan du skapa ett.
Kan inte abonnera
Du prenumererar redan på denna plan.
OK
Planen har ändrats
Processen har slutförts.
OK
Omdirigera till extern webbplats
Du håller på att omdirigeras till en webbplats som drivs av cleverbridge, Inc., en auktoriserad Sony-återförsäljare. Vill du fortsätta?
Bekräftelsefrågor för att börja använda ditt Sony-konto
Du kan inte överföra befintliga licensers utgångsdatum till nya Sony-konton. Därför bör du fortsätta att använda dina befintliga licenser med ditt Sony Creative Software-konto tills de löper ut, och sedan skapa nya kontrakt med ditt Sony-konto.