Du kan använda Imaging Edge Mobile genom att uppdatera PlayMemories Mobile. Om du använder PlayMemories Mobile ska du uppdatera till den senaste versionen.
Vilka kameror som stöds beror på funktionen. Se vilka kameror som stöds här.

Du kan använda Imaging Edge Mobile genom att uppdatera PlayMemories Mobile.
Om du använder PlayMemories Mobile ska du uppdatera till den senaste versionen.
Vilka kameror som stöds beror på funktionen. Se vilka kameror som stöds här.

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
Hur man använder, Enheter som stöds osv.

Huvudfunktioner

1. Överför högkvalitativa stillbilder/videoklipp tagna med en kamera till en telefon
Dela bilder/videoklipp på sociala medier direkt på plats

Stillbilder och videoklipp tagna med en kamera kan överföras till en smartphone med en knapptryckning.
Stillbilder kan batchöverföras i originalstorlek eller i 2M beroende på typ av användning.
Videoklipp med hög bithastighet, inklusive 4K kan överföras.*1

Du kan också visa och överföra bilder från kameran med din smarttelefon även när kameran är av. *1

Val och överföring av bilder efter fotografering behövs inte längre eftersom den automatiska bakgrundsöverföringsfunktionen gör att bilder överförs till en smartphone när de tas.*2

2. Fjärrstyrningsfunktionens inställningar kan ändras och registreras medan du kontrollerar livevyn på din smartphone

Du kan ta foton via fjärrstyrning med varje exponeringsläge (P/A/S/M) medan du kontrollerar bilden på din smartphone.
Detta är praktiskt när du tar stillbilder/videoscener där du inte vill peka direkt på kameran, t.ex. nattvyer, scener med rinnande vatten, bilder med lång exponering och makrobilder.

3. Registrera platsinformation

3. Registrera platsinformation

Med kameror som har en funktion för att länka platsinformation, kan platsinformationen som samlas in av din smartphone läggas till i den tagna bilden i kameran.
På så sätt kan platsen där bilden/videoklippet togs visas på sociala media och kartappar.

4. Spara och tillämpa inställningar

4. Spara och tillämpa inställningar

Imaging Edge Mobile kan spara upp till 20 uppsättningar kamerainställningar. Du kan också ladda och tillämpa sparade inställningar på kameran. *3

5. Meddelandefunktion

5. Meddelandefunktion

Du kan få information om kameror och program du äger.
Genom att skicka meddelanden med supportinformation, inklusive programvaruuppdateringar, kan u se till att du har den senaste versionen av din kameraapp.

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
Hur man använder, Enheter som stöds osv.
  • *1, *2, *3 Vilka kameror som stöds beror på funktionen. Se vilka kameror som stöds här.
  • *1 Vilka videoöverförings- och uppspelningsalternativ som är tillgängliga beror på smarttelefonen.
  • *2 Stillbilder importeras i storleken 2 MP när den här funktionen används.
  • *3 Inställningarna kan bara tillämpas på din kamera om de har sparats på en kamera av samma modell.
Fel
Ett oväntat fel inträffade.
OK
Underhåll
Sidan genomgår underhåll. Det går inte att logga in just nu.
Försök igen senare.
OK
Maximalt antal projekt
Projekt är en enhet för att hantera bilder som överförs från kameran. Du kan skapa/ta bort projekt inom det maximala antalet.
OK
Antal levererade gallerier
Antalet gånger som berättelsegalleriet ska levereras. Du kan redigera berättelsegallerierna efter leverans.
OK
Maximalt antal bilder i ett fotogalleri
Det maximala antalet bilder som kan visas i ett berättelsegalleri.
OK
Antal skapade live-gallerier
Antalet gånger du kan dela ditt live-galleri. Ett live-galleri är en funktion som gör att du kan distribuera ditt fotogalleri i realtid.
OK
Sony-konto
Du behöver ett Sony-konto för att abonnera på en betalplan. Logga in på nästa skärm. Om du inte har något Sony-konto kan du skapa ett.
Kan inte abonnera
Du prenumererar redan på denna plan.
OK
Planen har ändrats
Processen har slutförts.
OK
Omdirigera till extern webbplats
Du håller på att omdirigeras till en webbplats som drivs av cleverbridge, Inc., en auktoriserad Sony-återförsäljare. Vill du fortsätta?
Bekräftelsefrågor för att börja använda ditt Sony-konto
Du kan inte överföra befintliga licensers utgångsdatum till nya Sony-konton. Därför bör du fortsätta att använda dina befintliga licenser med ditt Sony Creative Software-konto tills de löper ut, och sedan skapa nya kontrakt med ditt Sony-konto.