Download on the App Store
GET IT ON Google Play
Jak używać, Obsługiwane urządzenia itp.

Dla profesjonalistów, którzy natychmiast przekazują wyniki pracy — szybko dostarczaj treści w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca, nie uruchamiając komputera PC/Mac.

Transfer plików FTP w tle*2

tag/podpis

Dostarczanie treści przez FTP na serwer

Główne funkcje

1. Skup się na robieniu zdjęć — przesyłaj zdjęcia na smartfon powiązany z funkcją aparatu

Korzystając z funkcji transferu FTP w tle*2, można przesłać wszystkie lub wybrane zdjęcia na smartfon lub tablet, nie przerywając pracy.

2. Funkcja szybkiego tagowania obsługuje dodawanie napisów (metadane IPTC*3) do zdjęć

Wprowadzanie głosowe*4

Funkcja rozpoznawania mowy umożliwia szybkie dodawanie podpisów bez użycia rąk.
Wyniki wprowadzania głosowego są zapisywane i wykorzystywane, aby udoskonalić funkcję rozpoznawania mowy*5.

Słownik podpisów

Utwórz i zsynchronizuj słownik podpisów

Wcześniejsze dodanie słów do podpisów w Słownikach podpisów umożliwia szybsze podpisywanie. Słownik podpisów można utworzyć zarówno na komputerze PC/Mac, jak i w aplikacji. Możesz wcześniej dodać wiele słów do Słownika podpisów na komputerze PC/Mac, korzystając z dużego ekranu. W lokalizacji sesji możesz korzystać ze zsynchronizowanych słowników w Transfer & Tagging add-on.

Utwórz słownik podpisów

Funkcja skrótów

Wywołanie skrótem słów zarejestrowanych wcześniej w słowniku podpisów pozwala szybko wprowadzić słowa, które są często błędnie zapisywane.

Zdjęcia / Notatka głosowa

Konwersja notatki głosowej na tekst

Napisy

Automatyczna konwersja notatki głosowej na tekst*6

Ta funkcja importuje notatkę głosową dodaną przez aparat wraz ze zdjęciem i automatycznie konwertuje ją na tekst, dodając jako napisy. Korzystając z funkcji automatycznego przesyłania na FTP, która uruchamia przesyłanie na FTP kolejnych zdjęć, do których dodawane są napisy, można dostarczać zdjęcia bez ręcznego obsługiwania aplikacji.

3. Rozmaite funkcje, w tym ustawienia wstępne, pozwalają dostarczać treść szybciej i w bardziej niezawodny sposób

Użytkownicy mogą zarejestrować maksymalnie 50 ustawień wstępnych metadanych IPTC. Odpowiednie metadane IPTC można błyskawicznie wywołać na podstawie tematu, co umożliwia szybkie i niezawodne tagowanie/podpisywanie.
Oprócz tego można zarejestrować ustawienia wstępne przesyłania na FTP utworzone przy użyciu dodatku Transfer & Tagging add-on w ustawieniach serwera FTP aparatu. *7
Użytkownicy mogą również zmieniać rozmiar, kompresować i przycinać zdjęcia zgodnie z ich przeznaczeniem podczas przekazywania ich przez FTP.

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
Jak używać, Obsługiwane urządzenia itp.
  • *1 Ta aplikacja stanowi dodatek do aplikacji mobilnej Imaging Edge Mobile.
  • *2 Aby korzystać z tej funkcji, należy zaktualizować oprogramowanie aparatu. Informacje o obsługiwanych modelach są dostępne tutaj.
  • *3 Metadane IPTC obejmują atrybuty metadanych obrazu cyfrowego, które są zgodne z wytycznymi IPTC (International Press Telecommunications Council).
  • *4 Funkcja wprowadzania danych głosowych dostępna w aplikacji korzysta z usług Google. Jeśli usługa jest niedostępna, wprowadzanie głosowe jest niemożliwe. Wprowadź dane za pomocą klawiatury.
  • *5 Poprawa wyników rozpoznawania mowy jest możliwa podczas wprowadzania podpisów w języku angielskim lub japońskim.
  • *6 Jeśli usługi Google są niedostępne, nie można używać tej funkcji. Notatek głosowych o długości przekraczającej 50 sekund nie można przekonwertować na tekst. Obsługiwane aparaty można sprawdzić tutaj.
  • *7 Obsługiwane aparaty można sprawdzić tutaj.
Błąd
Wystąpił nieoczekiwany błąd.
OK
Konserwacja
Obecnie prowadzimy konserwację — logowanie się nie jest teraz możliwe.
Spróbuj ponownie za jakiś czas.
OK
Maksymalna liczba projektów
Projekt jest jednostką służącą do zarządzania obrazami przesłanymi z aparatu. Projekty można tworzyć/usuwać w granicach maksymalnej liczby.
OK
Liczba dostarczeń galerii
Liczba wskazująca, ile razy można dostarczyć galerię historii. Galerie historii można edytować po dostarczeniu.
OK
Maksymalna liczba obrazów w galerii zdjęć
Maksymalna liczba zdjęć, która może być wyświetlana w galerii historii.
OK
Liczba stworzonych treści w galerii na żywo
Liczba możliwych udostępnień Twojej galerii na żywo. Galeria na żywo to funkcja, która umożliwia dystrybucję galerii zdjęć w czasie rzeczywistym.
OK